Mẫu xe:

Phiên bản:

Lệ phí đăng ký biển số:

Phí đăng kiểm:

Phí bảo trì đường bộ:

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự:

Chi phí xe: VND

Thuế trước bạ (10%): VND

Phí đăng ký biển số: VND

Phí đăng kiểm: VND

Phí bảo trì đường bộ: VND

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: VND

Tổng chi phí: VND