GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT%  VÀ PHÍ LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN OPTION

 

 

  01/02/2020
STT TÊN VẬT TƯ  XuẤT XỨ   ĐV TÍNH   GIÁ CÓ VAT   BẢO HÀNH 
1 LÓT SÀN SIMILI   VN   BỘ                   950.000  
2 BỌC NILON TRẦN  VN   BỘ                   750.000  
3 BỌC TRẦN 5D  VN   BỘ                2.900.000  
4  LÓT SÀN 5D [ nguyên xe ]  VN   BỘ                2.700.000  1 NĂM 
5  LÓT  SÀN 5D  [ RỜI ]  VN   BỘ                2.900.000  1 NĂM 
6  LÓT  SÀN 5D  [ RỜI CÓ BỘ RỐI ]  VN   BỘ                3.600.000  1 NĂM 
7 SÀN 3D [ NHỰA ]  VN   BỘ                   730.000  
8 CAMERA HÀNH TRÌNH A50  VIETMAP   BỘ                4.600.000   1 NĂM 
9 CAMERA HÀNH TRÌNH C61  VIETMAP   BỘ                3.800.000   1 NĂM 
10 CAMERA HÀNH TRÌNH C65  VIETMAP   BỘ                4.600.000   1 NĂM 
11 CAMERA HÀNH TRÌNH GƯƠNG G79  VIETMAP   BỘ                5.350.000   1 NĂM 
12 CAMERA HÀNH TRÌNH PAPAGO GOSAFE 790  VIETMAP   BỘ                4.800.000   1 NĂM 
13 CAMERA HÀNH TRÌNH THƯỜNG  VIETMAP   BỘ                2.200.000   1 NĂM 
14 CAMERA 360 [ 2D ]  INDONESIA   BỘ              10.100.000   1 NĂM 
15 CAMERA 360 [ 3D ]  INDONESIA   BỘ              14.500.000   1 NĂM 
16 CẢM BiẾN BÁO DE  [ LoẠI 1 ]   TAIWAN   BỘ                1.550.000   1 NĂM  
17 CẢM BiẾN BÁO DE  [ LoẠI 2 ]   TAIWAN   BỘ                1.250.000  6 THÁNG 
18 CAMERA BÁO DE [ LoẠI 1 ]   TAIWAN   BỘ                1.550.000   1 NĂM  
19 CAMERA BÁO DE [ LoẠI 2 ]   TAIWAN   BỘ                1.250.000  6 THÁNG 
20 KHUNG CHE MƯA [ LoẠI 1 ]  THÁI   BỘ                1.100.000    
21 KHUNG CHE MƯA  [ LoẠI 2 ]  TAIWAN   BỘ                   800.000    
22 CHÉN CỬA   TAIWAN   CÁI                   420.000  
23 HỘP ĐEN LƯU DỮ LiỆU  VIETMAP   BỘ                2.600.000  1 NĂM 
24 HỘP ĐEN LƯU DỮ LiỆU  ÁNH DƯƠNG   BỘ                2.400.000  1 NĂM 
25 ANTEN VÂY CÁ  TAIWAN   CÁI                   340.000  
26 Ốp NẮP XĂNG  [ nhựa mạ ]  TAIWAN   CÁI                   280.000  
27 NẸP BƯỚC CHÂN CỬA TRONG + NGOÀI  TAIWAN    BỘ                1.300.000  
28 Ốp CHỐNG CHẦY CỐP SAU TRONG + NGOÀI   TAIWAN   BỘ                1.400.000    
29 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT THƯỜNG  LLUMAR [USA]   BỘ                2.800.000  5 NĂM 
30 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI TIÊU CHUẨN  LLUMAR [USA]   BỘ                6.000.000  5 NĂM 
31 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI CAO CẤP  LLUMAR [USA]   BỘ                8.000.000  10 NĂM 
32 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI ĐẶC BiỆT  LLUMAR [USA]   BỘ                8.700.000  10 NĂM 
33 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI LLUMAR 70  LLUMAR [USA]   BỘ              13.000.000  10 NĂM 
34 PHỦ GẦM XE 7 CHỖ  INDONESIA   XE                3.600.000  1 NĂM 
35 PHỦ SERMIC NGUYÊN XE  ĐỨC   XE                7.000.000  1 NĂM 
36 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI SUPER [ UV+400 ]  PROFILM   XE                3.700.000  10 NĂM 
37 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI LUXURY [ UV+400]  PROFILM   XE                3.100.000  10 NĂM 
38 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI INNOVATIVE   HI - KOOL   XE                2.600.000  5 NĂM 
39 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI UVCARE   HI - KOOL   XE                5.700.000  10 NĂM 
40 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI BLACK CARBON   HI - KOOL   XE                5.000.000  10 NĂM 
41 BỌC GHẾ GÓI 100% SIMILI  UNIQUE   XE                4.000.000  2 NĂM 
42 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ SIMILI ]  UNIQUE   XE                4.700.000  2 NĂM 
43 BỌC GHẾ GÓI 70% DA KẾT HỢP SIMILI  UNIQUE   XE                6.900.000  2 NĂM 
44 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ 70% DA ]  UNIQUE   XE                7.600.000  2 NĂM 
45 BỌC GHẾ GÓI 100% DA CÔNG NGHIỆP NK  UNIQUE   XE                8.300.000  2 NĂM 
46 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ 100% DA ]  UNIQUE   XE                9.000.000  2 NĂM 

 

Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0909.904.778 để được biết thêm chi tiết về giá phụ kiện xe trong tháng.