STT TÊN VẬT TƯ  XuẤT XỨ   ĐV TÍNH   GIÁ CÓ VAT   BẢO HÀNH 
1 ĐUÔI CÁ OUTLANDER [ TRẮNG ]  MMV   CÁI             5.700.000  
2 LOGO OUTLANDER  MMV    BỘ                780.000  
3 THẢM TÁP LÔ OULANDER  VN   BỘ                420.000  
4 CAMERA HÀNH TRÌNH A50  VIETMAP   BỘ             4.600.000   1 NĂM 
5 CAMERA HÀNH TRÌNH C61  VIETMAP   BỘ             3.800.000   1 NĂM 
6 CAMERA HÀNH TRÌNH C65  VIETMAP   BỘ             4.600.000   1 NĂM 
7 CAMERA HÀNH TRÌNH GƯƠNG G79  VIETMAP   BỘ             5.350.000   1 NĂM 
8 CAMERA HÀNH TRÌNH PAPAGO GOSAFE 790  VIETMAP   BỘ             4.800.000   1 NĂM 
9 CAMERA HÀNH TRÌNH THƯỜNG  VIETMAP   BỘ             2.200.000   1 NĂM 
10 CAMERA 360 [ 2D ]  INDONESIA   BỘ           10.050.000  
11 CAMERA 360 [ 3D ]  INDONESIA   BỘ           14.400.000    
12 CẢM BiẾN BÁO DE  [ LoẠI 1 ]   TAIWAN   BỘ             1.550.000   1 NĂM  
13 CẢM BiẾN BÁO DE  [ LoẠI 2 ]   TAIWAN   BỘ             1.250.000  6 THÁNG 
14 CAMERA BÁO DE [ LoẠI 1 ]   TAIWAN   BỘ             1.550.000   1 NĂM  
15 CAMERA BÁO DE [ LoẠI 2 ]   TAIWAN   BỘ             1.250.000  6 THÁNG 
16 KHUNG CHE MƯA [ LoẠI 1 ]  THÁI   BỘ             1.050.000    
17 KHUNG CHE MƯA  [ LoẠI 2 ]  TAIWAN   BỘ                800.000    
18 CHÉN CỬA     TAIWAN   BỘ                490.000  
19 HỘP ĐEN LƯU DỮ LiỆU  VIETMAP   BỘ             2.600.000  1 NĂM 
20 HỘP ĐEN LƯU DỮ LiỆU  ÁNH DƯƠNG   BỘ             2.400.000  1 NĂM 
21 ANTEN VÂY CÁ  TAIWAN   CÁI                340.000  
22 ViỀN ĐÈN HẬU  TAIWAN    BỘ                660.000  
23 ViỀN ĐÈN PHA  TAIWAN    BỘ                660.000  
24 Ốp NẮP XĂNG XPANDER [ nhựa mạ ]  TAIWAN   CÁI                230.000  
25 NẸP BƯỚC CHÂN CỬA TRONG + NGOÀI  TAIWAN    BỘ             1.300.000  
26 Ốp CHỐNG CHẦY CỐP SAU TRONG + NGOÀI   TAIWAN   BỘ             1.400.000    
27  NẸP CHÂN KÍNH INOX CỬA OUTLANDER  TAIWAN   BỘ                990.000    
28 ViỀN XI MẠ GA LĂNG OUTLANDER  TAIWAN   BỘ             1.000.000  
29 BỆ BƯỚC OULANDER  TAIWAN   BỘ             4.500.000  
30 PHỦ GẦM XE 7CHỖ  INDONESIA   XE             3.600.000    
31 PHỦ SERMIC NGUYÊN XE  WHURT   XE             7.400.000  1 NĂM 
32 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT THƯỜNG  LLUMAR [USA]   BỘ             2.900.000  5 NĂM 
33 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI TIÊU CHUẨN  LLUMAR [USA]   BỘ             6.800.000  5 NĂM 
34 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI CAO CẤP  LLUMAR [USA]   BỘ             8.650.000  10 NĂM 
35 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI ĐẶC BiỆT  LLUMAR [USA]   BỘ             9.600.000  10 NĂM 
36 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI LLUMAR 70  LLUMAR [USA]   BỘ           14.200.000  10 NĂM 
37 PHIM CÁCH NHIỆT  SFILM  llumar [USA ]   XE             2.400.000  5 NĂM 
38 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI SUPER [ UV+400 ]  PROFILM   XE             3.600.000  10 NĂM 
39 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI LUXURY [ UV+400]  PROFILM   XE             3.100.000  10 NĂM 
40 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI INNOVATIVE   HI - KOOL   XE             2.600.000  7 NĂM 
41 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI BLACK CARBON   HI - KOOL   XE             5.100.000  7 NĂM 
42 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI UVCARE   HI - KOOL   XE             6.100.000  10 NĂM 
43 LÓT SÀN SIMILI LoẠI THƯỜNG  VN   BỘ             1.050.000  
44 BỌC NILON TRẦN  VN   BỘ                750.000  
45 BỌC TRẦN 5D  VN   BỘ             2.900.000  
46  LÓT SÀN 5D  [ nguyên xe ]  VN   BỘ             3.600.000  2 NĂM 
47  LÓT  SÀN 5D  [ RỜI ]  VN   BỘ             2.900.000  1 NĂM 
48  LÓT  SÀN 5D [ RỜI CÓ BỘ RỐI ]  VN   BỘ             3.500.000  1 NĂM 
49 SÀN 3D [ NHỰA ]  VN   BỘ                750.000  
50 LOÓT CỐP DA SIMILI  VN   BỘ             1.170.000    
51 LOÓT CỐP DA 5D  VN   BỘ             1.800.000    
52 BỌC GHẾ GÓI 100% SIMILI  UNIQUE   XE             5.100.000  1 NĂM 
53 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ SIMILI ]  UNIQUE   XE             5.900.000  1 NĂM 
54 BỌC GHẾ GÓI 70% DA KẾT HỢP SIMILI  UNIQUE   XE             8.600.000  2 NĂM 
55 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ 70% DA ]  UNIQUE   XE             9.300.000  2 NĂM 
56 BỌC GHẾ GÓI 100% DA CÔNG NGHIỆP NK  UNIQUE   XE           10.000.000  2 NĂM 
57 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ 100% DA ]  UNIQUE   XE           11.000.000  2 NĂM 
58 BỌC GHẾ GÓI DA BÒ THẬT / THÁI LAN  UNIQUE   XE           26.500.000  5 NĂM