STT TÊN VẬT TƯ  XUẤT XỨ   ĐV TÍNH   GIÁ CÓ VAT   BẢO HÀNH 
1 ĐUÔI GIÓ  MMV   CÁI             5.000.000  
2 LÓT SÀN SIMILI LoẠI THƯỜNG  VN   BỘ             1.050.000  
3 BỌC NILON TRẦN  VN   BỘ                750.000  
4 BỌC TRẦN 5D  VN   BỘ             2.900.000  
5  LÓT SÀN 5D [ nguyên xe ]  VN   BỘ             3.600.000  1 NĂM 
6  LÓT  SÀN 5D  [ RỜI ]  VN   BỘ             2.900.000  1 NĂM 
7  LÓT  SÀN 5D  [ RỜI CÓ BỘ RỐI ]  VN   BỘ             3.600.000  1 NĂM 
8 SÀN 3D [ NHỰA ]  VN   BỘ                730.000  
9 LOÓT CỐP DA SIMILI  VN   BỘ             1.200.000    
10 LOÓT CỐP DA 5D  VN   BỘ             1.800.000  1 NĂM 
11 THẢM TÁP LÔ   VN   BỘ                430.000  
12 CAMERA HÀNH TRÌNH A50  VIETMAP   BỘ             4.600.000   1 NĂM 
13 CAMERA HÀNH TRÌNH C61  VIETMAP   BỘ             3.800.000   1 NĂM 
14 CAMERA HÀNH TRÌNH C65  VIETMAP   BỘ             4.600.000   1 NĂM 
15 CAMERA HÀNH TRÌNH GƯƠNG G79  VIETMAP   BỘ             5.350.000   1 NĂM 
16 CAMERA HÀNH TRÌNH PAPAGO GOSAFE 790  VIETMAP   BỘ             4.800.000   1 NĂM 
17 CAMERA HÀNH TRÌNH THƯỜNG  VIETMAP   BỘ             2.200.000   1 NĂM 
18 CAMERA 360 [ 2D ]  INDONESIA   BỘ           10.100.000   1 NĂM 
19 CAMERA 360 [ 3D ]  INDONESIA   BỘ           14.500.000   1 NĂM 
20 CẢM BiẾN BÁO DE  [ LoẠI 1 ]   TAIWAN   BỘ             1.550.000   1 NĂM  
21 CẢM BiẾN BÁO DE  [ LoẠI 2 ]   TAIWAN   BỘ             1.250.000  6 THÁNG 
22 CAMERA BÁO DE [ LoẠI 1 ]   TAIWAN   BỘ             1.550.000   1 NĂM  
23 CAMERA BÁO DE [ LoẠI 2 ]   TAIWAN   BỘ             1.250.000  6 THÁNG 
24 KHUNG CHE MƯA [ LoẠI 1 ]  THÁI   BỘ             1.100.000    
25 KHUNG CHE MƯA  [ LoẠI 2 ]  TAIWAN   BỘ                800.000    
26 CHÉN CỬA [ LoẠI 1 ]     THÁI   BỘ                950.000  
27 CHÉN CỬA [ LoẠI 2 ]  TAIWAN   CÁI                570.000  
28 HỘP ĐEN LƯU DỮ LiỆU  VIETMAP   BỘ             2.600.000  1 NĂM 
29 HỘP ĐEN LƯU DỮ LiỆU  ÁNH DƯƠNG   BỘ             2.400.000  1 NĂM 
30 ANTEN VÂY CÁ  TAIWAN   CÁI                340.000  
31 Ốp NẮP XĂNG  [ nhựa mạ ]  TAIWAN   CÁI                280.000  
32 NẸP BƯỚC CHÂN CỬA TRONG + NGOÀI  TAIWAN    BỘ             1.650.000  
33 Ốp CHỐNG CHẦY CỐP SAU TRONG + NGOÀI   TAIWAN   BỘ             1.800.000    
34 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT THƯỜNG  LLUMAR [USA]   BỘ             2.900.000  5 NĂM 
35 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI TIÊU CHUẨN  LLUMAR [USA]   BỘ             6.800.000  5 NĂM 
36 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI CAO CẤP  LLUMAR [USA]   BỘ             8.650.000  10 NĂM 
37 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI ĐẶC BiỆT  LLUMAR [USA]   BỘ             9.600.000  10 NĂM 
38 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI LLUMAR 70  LLUMAR [USA]   BỘ           14.200.000  10 NĂM 
39 PHỦ GẦM XE 7 CHỖ  INDONESIA   XE             3.600.000  1 NĂM 
40 PHỦ SERMIC NGUYÊN XE  ĐỨC   XE             7.000.000  1 NĂM 
41 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI SUPER [ UV+400 ]  PROFILM   XE             3.700.000  10 NĂM 
42 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI LUXURY [ UV+400]  PROFILM   XE             3.100.000  10 NĂM 
43 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI INNOVATIVE   HI - KOOL   XE             2.600.000  7 NĂM 
44 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI UVCARE   HI - KOOL   XE             6.100.000  7 NĂM 
45 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI BLACK CARBON   HI - KOOL   XE             5.100.000  10 NĂM 
46 BỌC GHẾ GÓI 100% SIMILI  UNIQUE   XE             6.300.000  2 NĂM 
47 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ SIMILI ]  UNIQUE   XE             6.800.000  2 NĂM 
48 BỌC GHẾ GÓI 70% DA KẾT HỢP SIMILI  UNIQUE   XE             9.500.000  2 NĂM 
49 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ 70% DA ]  UNIQUE   XE           10.050.000  2 NĂM 
50 BỌC GHẾ GÓI 100% DA CÔNG NGHIỆP NK  UNIQUE   XE           11.100.000  2 NĂM 
51 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ 100% DA ]  UNIQUE   XE           11.700.000  2 NĂM 
52 BỌC DA TAPI CỬA   UNIQUE   BỘ             2.000.000  1 NĂM