STT TÊN VẬT TƯ  XuẤT XỨ   ĐV TÍNH   GIÁ CÓ VAT   BẢO HÀNH 
1 LÓT SÀN SIMILI   VN   BỘ            950.000  
2 BỌC NILON TRẦN  VN   BỘ            750.000  
3 BỌC TRẦN 5D  VN   BỘ         2.900.000  
4  LÓT SÀN 5D [ nguyên xe ]  VN   BỘ         2.700.000  1 NĂM 
5  LÓT  SÀN 5D  [ RỜI ]  VN   BỘ         2.900.000  1 NĂM 
6  LÓT  SÀN 5D  [ RỜI CÓ BỘ RỐI ]  VN   BỘ         3.600.000  1 NĂM 
7 SÀN 3D [ NHỰA ]  VN   BỘ            730.000  
8 ĐẦU DVD KENWOOD TRITON GLX AT  VIETMAP   CÁI       12.200.000  1 NĂM 
9 CAMERA HÀNH TRÌNH A50  VIETMAP   BỘ         4.600.000   1 NĂM 
10 CAMERA HÀNH TRÌNH C61  VIETMAP   BỘ         3.800.000   1 NĂM 
11 CAMERA HÀNH TRÌNH C65  VIETMAP   BỘ         4.600.000   1 NĂM 
12 CAMERA HÀNH TRÌNH GƯƠNG G79  VIETMAP   BỘ         5.350.000   1 NĂM 
13 CAMERA HÀNH TRÌNH PAPAGO GOSAFE 790  VIETMAP   BỘ         4.800.000   1 NĂM 
14 CAMERA HÀNH TRÌNH THƯỜNG  VIETMAP   BỘ         2.200.000   1 NĂM 
15 CAMERA 360 [ 2D ]  INDONESIA   BỘ       10.100.000   1 NĂM 
16 CAMERA 360 [ 3D ]  INDONESIA   BỘ       14.500.000   1 NĂM 
17 CẢM BiẾN BÁO DE  [ LoẠI 1 ]   TAIWAN   BỘ         1.550.000   1 NĂM  
18 CẢM BiẾN BÁO DE  [ LoẠI 2 ]   TAIWAN   BỘ         1.250.000  6 THÁNG 
19 CAMERA BÁO DE [ LoẠI 1 ]   TAIWAN   BỘ         1.550.000   1 NĂM  
20 CAMERA BÁO DE [ LoẠI 2 ]   TAIWAN   BỘ         1.250.000  6 THÁNG 
21 KHUNG CHE MƯA [ LoẠI 1 ]  THÁI   BỘ         1.100.000    
22 KHUNG CHE MƯA  [ LoẠI 2 ]  TAIWAN   BỘ            800.000    
23 CHÉN CỬA   TAIWAN   CÁI            500.000  
24 HỘP ĐEN LƯU DỮ LiỆU  VIETMAP   BỘ         2.600.000  1 NĂM 
25 HỘP ĐEN LƯU DỮ LiỆU  ÁNH DƯƠNG   BỘ         2.400.000  1 NĂM 
26 ANTEN VÂY CÁ  TAIWAN   CÁI            340.000  
27 Ốp NẮP XĂNG  [ nhựa mạ ]  TAIWAN   CÁI            280.000  
28 NẸP BƯỚC CHÂN CỬA TRONG + NGOÀI  TAIWAN    BỘ         1.300.000  
29 Ốp CHỐNG CHẦY CỐP SAU TRONG + NGOÀI   TAIWAN   BỘ         1.400.000    
30 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT THƯỜNG  LLUMAR [USA]   BỘ         2.800.000  5 NĂM 
31 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI TIÊU CHUẨN  LLUMAR [USA]   BỘ         6.000.000  5 NĂM 
32 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI CAO CẤP  LLUMAR [USA]   BỘ         8.000.000  10 NĂM 
33 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI ĐẶC BiỆT  LLUMAR [USA]   BỘ         8.700.000  10 NĂM 
34 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI LLUMAR 70  LLUMAR [USA]   BỘ       13.000.000  10 NĂM 
35 PHỦ GẦM XE 7 CHỖ  INDONESIA   XE         3.600.000  1 NĂM 
36 PHỦ SERMIC NGUYÊN XE  ĐỨC   XE         7.000.000  1 NĂM 
37 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI SUPER [ UV+400 ]  PROFILM   XE         3.700.000  10 NĂM 
38 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI LUXURY [ UV+400]  PROFILM   XE         3.100.000  10 NĂM 
39 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI INNOVATIVE   HI - KOOL   XE         2.600.000  5 NĂM 
40 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI UVCARE   HI - KOOL   XE         5.700.000  10 NĂM 
41 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI BLACK CARBON   HI - KOOL   XE         5.000.000  10 NĂM 
42 BỌC GHẾ GÓI 100% SIMILI  UNIQUE   XE         4.500.000  2 NĂM 
43 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ SIMILI ]  UNIQUE   XE         5.100.000  2 NĂM 
44 BỌC GHẾ GÓI 70% DA KẾT HỢP SIMILI  UNIQUE   XE         7.100.000  2 NĂM 
45 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ 70% DA ]  UNIQUE   XE         7.800.000  2 NĂM 
46 BỌC GHẾ GÓI 100% DA CÔNG NGHIỆP NK  UNIQUE   XE         9.000.000  2 NĂM 
47 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ 100% DA ]  UNIQUE   XE         9.500.000  2 NĂM