STT TÊN VẬT TƯ  XuẤT XỨ   ĐV TÍNH   GIÁ CÓ VAT   BẢO HÀNH 
1 LOGO XPANDER  MMV   CÁI                1.374.000  
2 THẢM TÁP LÔ XPANDER  VN   BỘ                   420.000  
3 CAMERA HÀNH TRÌNH A50  VIETMAP   BỘ                4.600.000   1 NĂM 
4 CAMERA HÀNH TRÌNH C61  VIETMAP   BỘ                3.800.000   1 NĂM 
5 CAMERA HÀNH TRÌNH C65  VIETMAP   BỘ                4.600.000   1 NĂM 
6 CAMERA HÀNH TRÌNH GƯƠNG G79  VIETMAP   BỘ                5.350.000   1 NĂM 
7 CAMERA HÀNH TRÌNH PAPAGO GOSAFE 790  VIETMAP   BỘ                4.800.000   1 NĂM 
8 CAMERA 360 [ 2D ]  INDONESIA   BỘ              10.050.000   1 NĂM 
9 CAMERA 360 [ 3D ]  INDONESIA   BỘ              14.400.000   1 NĂM 
10 CẢM BiẾN BÁO DE  [ LoẠI 1 ]   TAIWAN   BỘ                1.550.000   1 NĂM  
11 CẢM BiẾN BÁO DE  [ LoẠI 2 ]   TAIWAN   BỘ                1.250.000  6 THÁNG 
12 CAMERA BÁO DE [ LoẠI 1 ]   TAIWAN   BỘ                1.550.000   1 NĂM  
13 CAMERA BÁO DE [ LoẠI 2 ]   TAIWAN   BỘ                1.250.000  6 THÁNG 
14 KHUNG CHE MƯA ViỀN INOX    THÁI   BỘ                1.000.000    
15 KHUNG CHE MƯA    TAIWAN   BỘ                   800.000    
16 CHÉN CỬA XPANDER     TAIWAN   BỘ                   380.000  
17 MÀN HÌNH DVD ANDROID ZESTECH 500 +  CAMERA DE  TAIWAN   BỘ              12.600.000  1 NĂM 
18 MÀN HÌNH DVD ANDROID ZESTECH 500  TAIWAN   BỘ              11.500.000  1 NĂM 
19 MÀN HÌNH DVD ANDROID  +  CAMERA DE  TAIWAN   BỘ                9.400.000  1 NĂM 
20 MÀN HÌNH DVD ANDROID ZESTECH  TAIWAN   BỘ                8.300.000  1 NĂM 
21 HỘP ĐEN LƯU DỮ LiỆU  VIETMAP   BỘ                2.600.000  1 NĂM 
22 HỘP ĐEN LƯU DỮ LiỆU  ÁNH DƯƠNG   BỘ                2.400.000  1 NĂM 
23 ANTEN VÂY CÁ  TAIWAN   CÁI                   340.000  
24 ViỀN ĐÈN HẬU  TAIWAN    BỘ                   660.000  
25 ViỀN ĐÈN PHA  TAIWAN    BỘ                   660.000  
26 Ốp NẮP XĂNG XPANDER [ nhựa mạ ]  TAIWAN   CÁI                   230.000  
27 NẸP BƯỚC CHÂN CỬA TRONG + NGOÀI  TAIWAN    BỘ                1.300.000  
28 Ốp CHỐNG CHẦY CỐP SAU TRONG + NGOÀI   TAIWAN   BỘ                1.400.000    
29  NẸP CHÂN KÍNH INOX OUTLANDER  TAIWAN   CẶP                   980.000    
30 LÓT CỐP SAU XPANDER [ NHỰA ]  TAIWAN   CÁI                   800.000    
31 ỐP TAY CỬA XPANDER  TAIWAN   BỘ                   380.000  
32 ỐP  KÍNH HẬU XPANDER  TAIWAN   CẶP                   670.000    
33 ViỀN XI MẠ GA LĂNG XPANDER  TAIWAN   BỘ                   950.000  
34 PHỦ GẦM XE 7 CHỖ  INDONESIA   XE                3.600.000    
35 PHỦ SERMIC NGUYÊN XE  3M   XE                7.400.000  1 NĂM 
36 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT THƯỜNG  LLUMAR [USA]   BỘ                2.900.000  5 NĂM 
37 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI TIÊU CHUẨN  LLUMAR [USA]   BỘ                6.800.000  5 NĂM 
38 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI CAO CẤP  LLUMAR [USA]   BỘ                8.650.000  10 NĂM 
39 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI ĐẶC BiỆT  LLUMAR [USA]   BỘ                9.600.000  10 NĂM 
40 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI LLUMAR 70  LLUMAR [USA]   BỘ              14.200.000  10 NĂM 
41 PHIM CÁCH NHIỆT  SFILM  llumar [ USA ]   XE                2.400.000  5 NĂM 
42 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI SUPER [ UV+400 ]  PROFILM   XE                3.600.000  7 NĂM 
43 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI LUXURY [ UV+400]  PROFILM   XE                3.100.000  7 NĂM 
44 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI INNOVATIVE   HI - KOOL   XE                2.600.000  5 NĂM 
45 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI UVCARE   HI - KOOL   XE                6.100.000  7 NĂM 
46 DÁN PHIM CÁCH NHIỆT GÓI BLACK CARBON   HI - KOOL   XE                5.100.000  10 NĂM 
47 LÓT SÀN SIMILI LoẠI THƯỜNG  VN   BỘ                1.050.000  
48 BỌC NILON TRẦN  VN   BỘ                   750.000  
49 BỌC TRẦN 5D  VN   BỘ                2.900.000  
50  LÓT SÀN 5D XPANDER [ nguyên xe ]  VN   BỘ                3.600.000  1 NĂM 
51  LÓT  SÀN 5D XPANDER [ RỜI ]  VN   BỘ                2.900.000  1 NĂM 
52  LÓT  SÀN 5D XPANDER [ RỜI CÓ BỘ RỐI ]  VN   BỘ                3.500.000  1 NĂM 
53 SÀN 3D [ NHỰA ]  VN   BỘ                   750.000  
54 LOÓT CỐP DA SIMILI  VN   BỘ                1.170.000    
55 LOÓT CỐP DA 5D  VN   BỘ                1.800.000  1 NĂM 
56 BỌC GHẾ GÓI 100% SIMILI  UNIQUE   XE                5.100.000  1 NĂM 
57 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ SIMILI ]  UNIQUE   XE                5.900.000  1 NĂM 
58 BỌC GHẾ GÓI 70% DA KẾT HỢP SIMILI  UNIQUE   XE                8.600.000  2 NĂM 
59 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ 70% DA ]  UNIQUE   XE                9.300.000  2 NĂM 
60 BỌC GHẾ GÓI 100% DA CÔNG NGHIỆP NK  UNIQUE   XE              10.000.000  2 NĂM 
61 MAY THEO MẪU YÊU CẦU KHÁCH [ 100% DA ]  UNIQUE   XE              11.000.000  2 NĂM 
62 BỌC GHẾ GÓI DA BÒ THẬT / THÁI LAN  UNIQUE   XE              26.500.000  5 NĂM